Скороговорки

Скороговорки для детей и взрослых


Меню сайта:

Русские скороговорки
Русские народные скороговорки
Много скороговорок
Скороговорки на опьянение
Короткие скороговорки
Длинные скороговорки
Простые скороговорки
Сложные скороговорки
Английские скороговорки
Арабские скороговорки
Армянские скороговорки
Грузинские скороговорки
Испанские скороговорки
Итальянские скороговорки
Немецкие скороговорки
Польские скороговорки
Португальские скороговорки
Французские скороговорки
Китайские скороговорки
Японские скороговорки

Скороговорки для детей:
Скороговорки на С, СЬ, З, ЗЬ
Скороговорки на Б, П, Г, К, Т, Д, В, Ф
Скороговорки на Р, Л, РЬ, ЛЬ
Скороговорки на Ц, С
Скороговорки на Ш
Скороговорки на Ж
Скороговорки на Е
Скороговорки на В
Скороговорки на Б
Скороговорки на С + Ш, З + Ж
Скороговорки на Ч, Ч + ТЬ
Скороговорки на Щ, С

 

 

Считалка скороговорок:

Армянские скороговорки

  • Դու կարող ես սուտ ասել
Ես կարող եմ սուտ ասել.
Արի փորձենք միասին
Սուտ չասել, այլ շուտ ասել:
  • Արտույտն տրտում,
Արտույտն արտում
Իր աղերսն է մարդուն կարդում.
Որ հապաղեն գոնե մի պահ
Հնձվորները հասուն արտում։
  • Բիձուկ-միծուկ.
Բիծուկ-միձուկ…
  • Գետը գորտի մասին գիտի
Այնքան, ինչքան գորտը՝ գետի։
Գետի գորտն ու գորտի գետը
Գետագետ ու գորտագետ են։

Перевод: Река знает о лягушке столько, сколько лягушка о реке. Речная лягушка и река лягушки рековед и лягушковеды.

  • Ամեն պահակ ունի մահակ,
Ամեն մահակ ունի պահակ։

Смотрите также:


GOVOR.YAXY.RU ©® 2010

Скороговорки | Армянские скороговорки